Były kolędy przygotowane przez poszczególne klasy, tańce do piosenek świątecznych (Snow is falling), rozdanie dyplomów za udział w konkursie plastycznym dot. tradycji bożonarodzeniowych ora za udział w konkusie How About Christmas. Raz jeszcze uczestniczki i uczestnicy tego drugiego zaprezentowali się przd kolegami i koleżankami z różnych klas. Dzieci wysłuchały świątecznego opowiadania po angielsku, a także uczestniczyły w zabawie "pulling a cracker".