Zostały ogłoszone terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji -> kliknij 

Rekrutacja do Liceum Fundacji Primus -> kliknij