Korzystając z pięknej pogody, wybraliśmy się do Lasu Kabackiego na zajęcia w terenie. Przed wyjściem omówiliśmy cel wycieczki, a uczniowie dostali kartki z zadaniami. smiley

Po odpoczynku i zabawie każdy dzielił się swoimi obserwacjami. Nauczyciel przekazał uczniom wiele cennych informacji. Dowiedzieli się m.in.,  jak zbudowany jest las i jakie zwierzęta zamieszkują każdą warstwę. smileyRozwiązywali quizy, zagadki i inne zadania.

W drodze powrotnej każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności na ścieżce zdrowia.

Wszystkie obserwacje i wrażenia zawarliśmy w samodzielnie napisanych sprawozdaniach z wycieczki. To był bardzo udany dzień. heart