Spis treści

Koła językowe - płatne - w roku szkolnym 2019/2020

ACTIVE ENGLISH
 • klasy 0-3
  • (dwa razy w tygodniu)
  • wtorek i czwartek ,9 godz. /15:25- 16:10
  • wtorek i czwartek, 10 godz. /16:15- 17:00
 
DRAMA CLUB
 • klasy 0-3
  • piątek, 9 godz./15:25-16:10
  • piątek, 10 godz./ 16:15- 17:00
 
TOTAL ENGLISH
 • klasy 4-6
  • (dwa razy w tygodniu)
  • wtorek i piątek,9 godz. /15:45- 16:30
  • wtorek i piątek,10 godz. /16:35 - 17:20
 
DRAMA CLUB
 • klasy 7-8
  • wtorek, 9 godz./15.:45-16:30
  • wtorek, 10 godz./16:35- 17:20
  • piątek, 9 godz./15:45- 16:30
  • piątek, 10 godz./16:35- 17:20
 
FRENCH LESSONS
 • klasy 7-8
  • (dwa razy w tygodniu)
  • wtorek i piątek, 9 godz./ 15:45- 16:30
  • wtorek i czwartek, 10 godz./ 16:35- 17:20