Uczniowie klas 8 na zajęciach dodatkowych z edukacji dla bezpieczeństwa przygotowywali się do konkursów z udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia były prowadzone na podstawie nowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji - COVID 19, które wydano 24.04.2020 r. yes

Podczas ćwiczeń praktycznych zapoznawano uczniów ze zmianami udzielania pierwszej pomocy i z defibrylatorem AED, który znajduje się w naszej szkole.