Spis treści

Serdecznie dziękujemy za udział w ankietach dotyczących zdalnego nauczania.

Z uwagą zapoznaliśmy się ze wszystkimi Państwa i Uczniów wypowiedziami, każda z nich jest dla mnie i dyrekcji szkół ważnym głosem, inspiracją do podnoszenia jakości funkcjonowania naszych szkół, a wnioski do przepracowania i wdrożenia przez grono pedagogiczne.

Ze zbiorczym zestawieniem można zapoznać się tutaj.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Agnieszka Rychlicka