Uczniowie klasy IA Liceum wzięli udział w zajęciach z ekonomii prowadzonych przez nauczyciela akademickiego SGH. Tematem zajęć był problem finansowania dóbr publicznych. Uczestnicy wzięli udział w grze, w której należało, na podstawie przyjętej strategii, tak rozdysponować rozdysponować pieniądze aby zysk każdego gracza był największy. Dwugodzinne zajęcia zakończyły się dyskusją, w której podkreślone zostały powiązania między przesłaniem gry a życiem społeczno-gospodarczym.

Zajęcia zorganizowała E. Dzierżek