W piątek – 20 kwietnia uczestniczyliśmy w zajęciach na SGGW. Gościliśmy w Katedrze Ochrony Lasu i Ekologii oraz Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa. W laboratorium mikroskopowym oglądaliśmy owady w powiększeniu. W laboratorium hodowli bezkręgowców zapoznaliśmy się z zasadą działania aparatu Tullgrena służącego do wypłaszania owadów z różnych substratów. 

Dowiedzieliśmy się, do czego służy zbiór porównawczy chrząszczy. W laboratorium kręgowców obejrzeliśmy eksponaty i wysłuchaliśmy wykładu doktoranta – Piotra Kowala o systematyce kręgowców i o afrykańskim pomorze świń (ASF). W auli wykładowej poczuliśmy się studentami, a jeszcze bardziej po wizycie w bufecie studenckim.