Trzecie klasy licealne wzięły udział w kilkugodzinnych warsztatach "Stres jest ok", gdzie uczyły się m.in. strategii radzenia sobie ze stresem i swoimi emocjami. Klasy pierwsze i drugie z kolei skupiły się na umiejętności budowania relacji przyjacielskich i romantycznych oraz dostrzeżeniu, jak destrukcyjnie na te relacje i inne obszary życia mogą działać używki. Wśród metod prowadzenia spotkania dominowały te aktywne - drama, burza mózgów, pytania cyrkulacyjne czy praca w grupach.
 
Wszystkie wydarzenia zorganizował nasz zespół psychologiczno-pedagogiczny - bardzo dziękujemy!