Na jednej z ostatnich lekcji matematyki klasa 2C przekonała się, że matematyka jest niezbędna w życiu codziennym. Uczennice i uczniowie obliczali kąt nachylenia szkolnych schodów. Najpierw wykonali pomiary wysokości i szerokości stopni. Do obliczenia nachylenia schodów wykorzystaliśmy funkcje trygonometryczne. Pojawiła się też prosta i jej współczynnik kierunkowy. Okazało się, że szkolne schody są nachylone pod kątem 30 stopni.

Czy jest to właściwy kąt? Czy mógłby być lepszy? Młodzież otrzymała zadanie zaprojektowania schodów, które będą sięgać wysokości 2 m. W swoich projektach wyliczała liczbę stopni, ich wymiary, kąt nachylenia oraz długość poręczy. Taka kreatywna matematyka - czyli nasza ulubiona - jest u Pawła Chołuja!