Po takiej lekcji na pewno wszystkie klasy pierwsze będą pamiętać zajęcia o Sumerach! Kamila Faszcza postanowiła omówić temat ludu z południowej Mezopotamii w oryginalny sposób - nasza młodzież zamieniła się w... Sumerów! Każdy przygotował własną wiadomość za pomocą pisma klinowego, którym porozumiewał się właśnie ten lud. Gratulujemy pomysłowości!