Czas wakacyjny dla niektórych nauczycieli naszej szkoły to czas bardzo pracowity 😊

Przez dwa letnie miesiące 18 nauczycieli wyjedzie na szkolenia do sześciu różnych państw Unii Europejskiej w ramach projektu „Podróż w XXI wiek”. Wyjazdy są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i realizowane są na zasadach programu Erasmus+. Wśród kursów są kursy metodyczno – pedagogiczne, CLIL oraz General English. Już od września nauczyciele będą wdrażać wiadomości i umiejętności zdobyte podczas szkoleń.