Uczniowie Koła Biologicznego przygotowują projekt ekologiczny Razem dla Klimatu heart

Celem projektu będzie opracowanie materiału redakcyjnego dotyczącego zmian klimatu i jego skutków m.in. wpływu na zmianę zasięgów wybranych stawonogów. Stało się to dobrym powodem, aby odwiedzić zaprzyjaźnionego z nami dr Tomasza Mokrzyckiego z Wydziału Leśnego SGGW. Pan doktor wybrał i przedstawił nam te gatunki owadów, których zasięgi występowania w Polsce zmieniły się znacznie na przestrzeni ostatnich kilku lat, w związku z ociepleniem klimatu. Spotkanie było też okazją do obejrzenia niezwykłych kolekcji owadów z różnych stron świata smiley

Serdecznie dziękujemy za cenną konsultację naukową i wszelkie atrakcje!