„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” – w myśl słów Flory Edwards uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji PRIMUS zainicjowali w 2006 roku piękną tradycję – Primusowy Dar Sercaheart

Nad całością czuwa Samorząd Uczniowski. 

Co roku, w grudniu, uczniowie rezygnują z prezentów w ramach Mikołajek. W zamian organizują świąteczne kiermasze z własnoręcznie wykonanymi ozdobami i domowymi wypiekami, szkolne kawiarenki lub tradycyjnie zbierają pieniędzy do puszki. Pozyskane fundusze przeznaczają na rzecz Fundacji Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, która opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzają hospicjum, gdzie pracownicy fundacji wyjaśniają zasady funkcjonowania WHD, opowiadają o swoich podopiecznych. Niestety, nie wszystkie historie mają szczęśliwe zakończenie. Uczy to jednak zrozumienia i uwrażliwia młodzież na ludzkie cierpienie.

Rok 2020 był bardzo trudny dla wszystkich z powodu pandemii. Nie zamknęło to jednak dobrych serc naszych uczniów. Pomimo braku nauki stacjonarnej, udało się zebrać fundusze i zsumować je z zeszłorocznymi. W mikołajkowy dzień członkowie samorządu kwestowali przed szkołą, gdzie, oprócz pieniędzy, otrzymali wiele ciepłych słów od uczniów, rodziców i nauczycieli Primusa. Wiemy, jak ważna jest działalność charytatywna i mamy nadzieję, że tak piękna tradycja, jaką jest Primusowy Dar Serca, jeszcze nie raz pomoże innym.

W imieniu samorządu, Dyrekcji NLO oraz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci – serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję i pomogli nam udowodnić, że razem możemy więcej i wspierają tradycję NLO Fundacji Primus - DZIĘKUJEMY!

 

Przewodniczący Samorządu Szkolnego

Bruno Tzimas

Wice Przewodnicząca Samorządu Szkolnego

Milena Rokita

Opiekun Samorządu Szkolnego

Barbara Łubkowska