07.09.2020 r. zorganizowaliśmy w naszym liceum zajęcia integracyjne dla uczniów i uczennic klas I. smiley

Liceum stanowi jeden z kolejnych etapów w systemie nauczania, co nie oznacza,  że jest to łatwy czas. Wiąże się on z poznaniem nowego środowiska, a tym samym ze zmianą wymagań i oczekiwań. 

Warsztaty miały pomóc młodzieży zaadoptować się do warunków w naszej szkole i klasie oraz w integracji z grupą. Głównym celem było poznanie siebie nawzajem, wychowawcy i zainicjowanie budowania więzi społecznych. Jesteśmy pewni, że to się udało. smiley

Życzymy Wszystkim Licealistom dobrego roku szkolnego! heart