Korzystając z pięknej, jesiennej aury, dnia 22 października klasy pierwsze licealne: A, B, C wyruszyły pod opieką wychowawczyń i nauczycielki biologii Katarzyny Matyjewskiej na ćwiczenia terenowe do Arboretum SGGW w Rogowiesmiley yes

Tematem przewodnim była „Bioróżnorodność oraz strategie życiowe roślin”.W wyprawie uczestniczył dr hab. Tomasz Mokrzycki, pracownik Wydziału Leśnego SGGW, a jednocześnie wieloletni nauczyciel naszej szkoły. Oprowadził nas po ogrodzie opowiadając wiele ciekawostek z biologii drzew rodzimych i obcych. Szczególnie dekoracyjnie prezentowała się kolekcja klonów, przy okazji której uczniowie dowiedzieli się, jakie procesy i związki chemiczne odpowiedzialne są za jesienne przebarwianie liści. A także, dlaczego drzewa pozbywają się liści na zimę.

Zwróciliśmy uwagę na różne rodzaje wytworzonych owoców, które przystosowane są do rozprzestrzenia się i zapewnienia przetrwania gatunkom. Na terenie alpinarium oglądaliśmy rośliny wodne oraz górskie, wśród nich poznaliśmy wybrane rośliny chronione. Podsumowaniem ćwiczeń były zadania  do wykonania w grupach, dotyczące omawianych zagadnień.

 

>>> GALERIA <<<