najnowsze wpisy

Dokumenty szkolne nauczyciele NLO

  Ważne dokumenty Fundacji Primus Regulamin wynagrodzeń od roku szkolnego 2023/2024 Godziny pracy dyrekcji Dyżury dla rodziców Terminy kół i konsultacji Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Statut NLO Regulamin uczestnika wycieczki → kliknij  Ceremoniał szkolny → kliknij  Dzwonki Wewnątrzszkolne zasady oceniania w NLO caly z ITU Regulamin zasad oceniania zachowania Zestawienie wynikow klasyfikacji semestralnej Sprawozdanie wychowawcy klasy Sprawozdanie pracy koła zainteresowań Sprawozdanie półroczne pracy zespół przedmiotowy Samochwałka Wnioski o urlop bezpłatny/okolicznościowy/zwolnienie na dziecko/zwolnienie z powodu siły wyższej Nauka zdalna Zasady biernej edukacji w NLO Zasady obowiązujące ucznia w trakcie zdalnego nauczania Regulaminy Regulamin pracy od roku szkolnego 2023/2024 Asy Primusa regulamin Regulamin usprawiedliwiania nieobecności oraz zwalaniania uczniów z lekcji Regulamin zasad oceniania zachowania Procedury Procedury postępowania w przypadku kontaktu ucznia z substancjami psychoaktywnymi Procedura ruchu Procedura zakupów Procedury - alkohol i środki psychoaktywne Rozszerzenia Regulamin dotyczący zmiany rozszerzenia Karta zgody dotyczącej zmiany rozszerzenia Wniosek o zmianę rozszerzenia Ochrona danych osobowych Wzór oświadczenia Klauzula zgody i klauzula informacyjna Regulamin ochrony danych osobowych Inne Arkusz analizy ryzyka Zarządzenie Zarządu Fundacji Primus w sprawie wizerunku pracowników Fundacji Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego   Grupy językowe i podręczniki