Duet nauczycieli - Katarzyna Szewczyk i Barbara Szpakowska - ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), realizowanego na zasadach programu Erazmus+, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poznają kulturę włoską w języku angielskim oraz rozwijają umiejętności miękkie w pracy nauczyciela na kursie "Intensive English Course and Soft Skills for Teacher".