Od 4 lipca nasza nauczycielka - Agata Świętochowska jest w Berlinie i podnosi swoje kompetencje cyfrowe, uczestnicząc w tygodniowym kursie „Digitally Competent Educator“ (wyjazd jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER).

Zdobywanie nowych umiejętności w międzynarodowym towarzystwie i w obcym języku jest bardzo ekscytującym doświadczeniem 😊