Odbiór zaświadczeń i wyników egzaminu ósmoklasisty oraz 2 poświadczonych kopii odbędzie się 8 lipca (piątek) od godz. 10:00 do godz. 15.00 ❗️❗️❗️

Dokument może odebrać uczeń/rodzic lub upoważniona osoba.

W przypadku braku możliwości odbioru w wyznaczonym dniu proszę o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia terminu.