15 czerwca odbył się dla chętnych uczniów z klas 4-6 państwowy egzamin na kartę rowerową. Warunkiem do jego przystąpienia było ukończone 10 lat do dnia egzaminu oraz pisemna zgoda rodzica. Egzamin przeprowadzili policjanci z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego – Komendy Stołecznej Policji.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany był w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań. Wymagane było udzielenie poprawnych odpowiedzi na 80% lub więcej pytań. Egzamin praktyczny obejmował: przygotowanie do jazdy, ruszanie z miejsca na płaskim terenie, jazda do przodu po prostej, jazda do przodu po łukach „ósemka”, płynne hamowanie, zatrzymanie roweru w określonym miejscu (STOP), właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe, prawidłowy skręt w prawo lub lewo, zasygnalizowanie zmiany kierunku jazdy (wystawienie wyprostowanej ręki).

Do egzaminu przystąpiło 93 uczniów. 75 wykazało się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. Gratulujemy❤️

Karta rowerowa uprawnia do poruszania się rowerem dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia. Są wyjątki - od 14 roku życia można wyrobić prawo jazdy kategorii AM (motorower, czterokołowiec lekki), a od 16 - A1, B1 lub T. Wtedy karta rowerowa nie jest potrzebna, poniważ egzamin na prawo jazdy potwierdza znajomość przepisów ruchu drogowego (podobnie karta rowerowa).

Artykuł 94 wskazuje, że za prowadzenie pojazdu bez uprawnień grozi upomnienie, mandat, grzywna. Dotyczy to również pojazdów innych niż mechaniczne, czyli na przykład rowerów. Przepis obowiązuje na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i strefie ruchu.