Dzisiaj uczniowie klas od 5 do 8 wzięli udział w Olimpiadzie z Języka Hiszpańskiego: Olimpus.

Nie ma wątpliwości, że dzięki odwadze i dobremu przygotowaniu wszyscy zajmą wysokie miejsca na piedestale zwycięzców. Teraz tylko czekamy na wyniki, które jak już wiem, będą najlepsze! Migna Buchelt, 12.01.2022r.
 
coolBO PRIMUS ESPAŃOL JEST NAJLEPSZYcool