NSP47 otrzymała oficjalne logo, którym może się legitymować ze względu na uczestnictwo w programie Lepsza Szkołayes

Nauczyciele uczestniczący w projekcie LEPSZA SZKOŁA otrzymują przygotowane przez specjalistów wystandaryzowane materiały i powielają je dla uczniów. heart

Po przeprowadzeniu testu nauczyciele wprowadzają wyniki do bazy i pobierają przygotowane na ich podstawie raporty na temat postępów uczniów.

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego. 

Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.  cool