Uczniowie klas 5 uczestniczyli na lekcji biologii w projekcie "Komórka". Projekt ten dotyczył poznania budowy różnych typów komórek oraz wykonania jednego modelu komórki. Uczniowie mogli wybrać komórkę roślinną, zwierzęcą lub bakteryjną.

Do wykonania tych modeli wykorzystali oni różne materiały - sznurki, plastelinę, słodycze, galaretkę, kisiel, bibułę, a także owoce. Wykonane modele pokazały, jak pomysłowi są uczniowie i jak wiele pracy włożyli w ich wykonanie. 

W trakcie przygotowywania modeli komórek uczniowie zdawali sobie sprawę, że pracując i bawiąc się jednocześnie, można łatwiej przyswoić sobie nowy materiał  i zapamiętać go na dłuższy czas.