Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiegoklas 4-8.

 

Chcesz działać w Samorządzie Uczniowskim klas 4-8?

Jesteś odważny, kreatywny i masz dobre pomysły?

Zachęcamy do udziału w kampanii wyborczej.

 

Kandydaci proszeni są o wykonanie plakatu

ze zdjęciem prezentującego swoją osobę, propozycję działań

na rzecz społeczności szkolnej

oraz przekazanie plakatu Opiekunom SU do 30 września.

 

Kampania wyborcza

trwa do 30 września 2021r.

 

Praca w Samorządzie kształtuje niezbędne w życiu umiejętności takie jak: planowanie, organizację i koordynowanie podjętych akcji, wyzwala inicjatywę i dyscyplinę a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych. Ułatwia identyfikowanie się z celami, zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły.

Opieka SU klas 4-8

Magdalena Sumińska

Rafał Filipski