W tym roku realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podróż w XXI wiek”.

Celem projektu jest zapewnienie rozwoju umiejętności XXI wieku u uczniów i nauczycieli, dalszy rozwój dwujęzyczności poprzez szersze zastosowanie metodologii CLIL oraz podniesienie umiejętności językowych nauczycieli. yes