W bieżącym roku Szkoły Fundacji uczestniczyły w Grancie Centrum Mistrzostwa Informatycznego organizowanym przez Politechnikę Łódzką. yes

W ramach grantu odbywało się koło algorytmiczno-programistyczne, dodatkowo otrzymaliśmy trzy mboty wraz z bogatym kompletem czujników. heart

Otrzymany sprzęt został od razu wykorzystany na kole.  smiley