Ostatnio uczniowie klas szóstych pracowali na projektem, którego celem było przedstawienie idei barokowego konceptu. Ich zadaniem było zaprojektowanie ogrodu zgodnie z założeniami, które przyświecały XVII-wiecznym ogrodnikom oraz napisanie krótkiego wiersza.

Przy realizacji obu zadań musieli wykazać się nie tylko doskonałą  znajomością tematu, ale także kreatywnością. Zachęcamy do zapoznania się z efektami ich pracy i samodzielnego odkrywania barokowych konceptów ukrytych w przepięknych ogrodach i ciekawych tekstach poetyckich.

Prace uczniów: