Drogie Dzieci! Szanowni Państwo!

Dziękujemy za liczny udział w spotkaniu rekrutacyjnym do naszej szkoły. Z przyjemnością publikujemy zakodowane listy kandydatów przyjętych do klas 0ab i klasy 1c oraz listy rezerwowe na rok szkolny 2021/2022.

  • klasy 0ab, lista przyjętych i rezerwowa → pobierz
  • klasa 1c, lista przyjętych i rezerwowa → pobierz

Gratulujemy bardzo wysokich wyników i witamy w naszej społeczności szkolnej Primusa.

Rodzice dzieci umieszczonych na liście przyjętych zobowiązani są do:

  • wypełnienia kwestionariusza online, do którego link zostanie przesłany dzisiaj na adresy mailowe podane do rekrutacji,
  • podpisania umowy oświatowej (jej wzór zostanie załączony do ww. maila) oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

do 26 lutego br. włącznie.

Umowy będą gotowe do podpisania w dniu następnym po wypełnieniu przez Państwa kwestionariusza. Można je podpisywać w Biurze Zarządu w godz. 8:00 – 15:00. Prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Zarządu, jeśli nie mogą Państwo podpisać umowę w ww. godz.

W przypadku niedopełnienia formalności, bądź rezygnacji z miejsca w naszej szkole, będziemy zapraszać do podpisania umowy rodziców kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych.