Najmłodsi uczniowie od listopada br. uczestniczą w zajęciach dodatkowych z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas lekcji zapoznają się z nowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony przeciwpożarowej. smiley

Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej przy wsparciu wozu strażackiego i fantoma, które uatrakcyjniają i wzbogacają wiedzę dzieci. heart