W dniu 27.11.2020 odbędzie się online IV Międzynarodowa Konferencja "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia - implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych" w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

Nasza szkolna reprezentacja złożona z uczniów z klas VIII będzie brała w niej czynny udział.

Wystąpienie zgodnie z programem (str. 5) zaplanowane jest w godz. 12:40-12:55. Tematem wystąpienia jest „Zastosowanie aplikacji QCPR podczas prowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19”.