Za stroną MSDCN informujemy o nowych terminach konkursów przedmiotowych. Etapy szkolne konkursów przedmiotowych z historii, fizyki, biologii, wos, geografii i chemii będą zorganizowane w dniach:

 • 16 listopada 2020 roku, poniedziałek:
  • historia - godz. 9:00
  • fizyka - godz. 12:00
 • 19 listopada 2020 roku, czwartek:
  • biologia - godz. 9:00
  • wiedza o społeczeństwie - godz. 12:00
 • 20 listopada 2020 roku, piątek:
  • geografia - godz. 9:00
  • chemia - godz. 12:00

Szczegółowy harmonogram etapu szkolnego.

Organizację konkursów umożliwia  §1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1960).

Uaktualniony harmonogram etapu rejonowego oraz wojewódzkiego dla powyższych konkursów zostanie opublikowany na naszej stronie w najbliższym czasie.

Harmonogramy konkursów przedmiotowych, których etapy szkolne do chwili obecnej zostały przeprowadzone oraz harmonogramy konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty pozostają bez zmian.

Decyzję o zmianie terminów konkursów podjęto zgodnie z §14 pkt. 10 Regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021.