12 października 2020 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego klas 4-8. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której Kandydaci prezentowali swoje plakaty wyborcze.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu na Przewodniczącego było okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem przez ucznia.

Na stanowisko Przewodniczącego Samorządu klas 4-8 startowało 4 Kandydatów:

  1. Jurewicz Emilia  kl. 4d
  2. Orfinger Karolina kl. 6b
  3. Trojak Alicja kl. 5a
  4. Urzędowski Paweł kl. 4b

 

Demokratyczne wybory wyłoniły nowego przewodniczącego.

Po przeliczeniu wszystkich głosów:

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego została:

  • Karolina Orfinger

Zastępcą Przewodniczącego wybrano:

  • Pawła Urzędowskiego

 

Pozostali Kandydaci zajmują kierownicze funkcje w strukturze samorządu. Praca w samorządzie wyzwala inicjatywę i dyscyplinę. Ułatwia identyfikowanie się z celami i zasadami grupy oraz poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły. Kształtuje niezbędne w życiu umiejętności jak planowanie, organizację i koordynowanie podjętych akcji, a także stwarza okazję do ujawniania umiejętności przywódczych.

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczniom głosującym za udział w wyborach.