Klasy 2a i 2c biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI”yes

Projekt wspiera rozwój czytelnictwa wśród uczniów oraz rozbudza ciekawość literacką. smiley Zaczynamy juz wkrótce! 

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski
  • i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.