Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Zaproś mnie na swoją lekcję” umożliwiającym zdalne spotkania z gośćmi, nauczycielami, którzy w formie wymiany realizują wzbogacające treści programowe podczas lekcji online. Nauczyciele, którzy włączyli się do projektu to: p. Weronika Laskowska, p. Katarzyna Stojek i p. Rafał Filipski. smiley

Na lekcjach w klasach 4-7 gościliśmy: p. Aurelię Szokal, p. Annę Żornaczuk, p. Katarzynę Polak, p. Łukasza Pietraszkiewicza, p. Łukasza Szeligę, p. Katarzynę Włodkowską, zwana inaczej „facetką od polaka”, p. Katarzynę Hryciuk i p. Annę Żertkę.

 

Pan Rafał Filipski przeprowadził kilkanaście lekcji online w różnych regionach Polski na temat sztuki teatru i filmu w klasach starszych oraz w klasach 1-3 na temat poezji oraz grzybów. Był gościem w szkołach między innymi w Warszawie, w Chomęcicach, na Śląsku, we Wrocławiu i wielu innych mniejszych miejscowościach. Dzięki temu został liderem projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”.

To świetny projekt, który został wymyślony w „majówkę” przed dwie polonistki, a dołączyło do niego już 3.500 tys. nauczycieli z całej Polski. Cieszymy się, że możemy być w tym gronie.