Z dumą informujemy, że pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie! yes

Nasz wniosek z zakresu wzmacniania kompetencji nauczycielskich, złożony w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli 21 nauczycielom NSP na wzięcie udziału w kursach metodyczno-pedagogicznych w zagranicznych, uznanych placówkach oświatowych. 

Łączna kwota dofinansowania to ponad 62.000 euro! yes