REGULAMIN

SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA NSP 47

 

 

Szczęśliwy numerek generuje codziennie dziennik LIBRUS Synergia, będzie zawierał liczby od 1 do 18, które odpowiadają przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym.

 

  1. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

 

     3. Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi
  • zadanych zadań domowych

 

Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów, kartkówek i pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek
  • wykonywania obowiązków dyżurnego
  • uwag za złe zachowanie

 

  1. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 8.00 

 

  1. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 02 listopada  2019r.

 

SU klas 4-8