Na lekcji fizyki,wśród klas siódmych, nauczycielka NSP przeprowadziła projekt badawczy zorganizowany dzięki materiałom uzyskanym po uczestnictwie w szkoleniu w ośrodku Europejskiej Agencji Kosmicznej  ESA w Leidzie- Holandiasmiley

https://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Teaching_with_Earth_and_space

Uczniowie badali właściwości ciał stałych, przewodnictwo elektryczne, cieplne, odporność na zderzenia. Zadanie polegało na zbadaniu i wybraniu materiału na pokrywę statku kosmicznego. 

Bardzo dziękujemy uczniom za wspaniałą pracę i zaangażowanie podczas lekcji. smiley