W ostatnią środę klasy czwarte wzięły udział w interdyscyplinarnym projekcie łączącym w sobie elementy wiedzy z przyrody, matematyki, informatyki, języka polskiego, a także techniki i plastyki. 

Podczas różnorodnych aktywności uczniowie starali się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pszczoły są tak ważne dla przyrodysmiley

Uczniowie rozpoczęli pracę nad projektem od obejrzenia filmu przyrodniczego poświęconego owadom, potem rozwiązywali różne zagadki i quizy, rysowali komiks, brali udział w grze edukacyjnej, a na koniec każdy stworzył własną pszczołę, która potem ozdobiła wspólny plakat. Podsumowaniem i sprawdzeniem zdobytej wiedzy był kahoot.

Mamy nadzieję, że nikt z czwartoklasistów nie ma już wątpliwości, jak ważną rolę odgrywają niepozorne owady w naszym ekosystemie.

 

>>> GALERIA <<<