Klasy  0a i 0b wzięły udział w autorskim spotkaniu z Panią Karoliną Lijklemą, autorką książki „Narysuj mi swoich przyjaciół”. Spotkanie było połączone z warsztatami, podczas  których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje książka oraz stali się ilustratorami swoich książek. Wspólnie narysowali rysunek przyjaciela, na którym zmieszały się cechy różnych przyjaciół. Na koniec stworzyły historię o narysowanej postaci. smiley