19 i 20 września klasy 8, 6c i 5e wzięły udział  w warsztatach prowadzonych przez FUNDACJĘ MANZANAheart

Celami warsztatów było:

dostrzeżenie różnorodności między ludźmi jako zasobu;

  • kształtowanie u młodych ludzi postaw akceptacji, szacunku, otwartości, tolerancji, empatii wobec różnorodności;
  • budowanie przestrzeni do dialogu pomiędzy ludźmi
  • wspólne odkrywanie wielokulturowości -jako ważnego zasobu w życiu młodych ludzi;
  • rozwijanie umiejętności związanych z budowaniem właściwych relacji z przedstawicielami innych kultur opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu i tolerancji;
  • przeciwdziałanie mechanizmom działania stereotypów, nietolerancji, braku szacunku