6 września 2019 roku o godz. 2000 uruchamiamy zapisy online na koła zainteresowań w ramach czesnego.

Zapisy elektroniczne zostaną zamknięte 9 września o godz. 2000.

Listy uczniów, zapisanych na zajęcia dodatkowe, zostaną wywieszone 13 września, ok. godz. 13-tej, na tablicy przy świetlicy klas 1.

Zajęcia bezpłatne rozpoczynają się 16 września, zajęcia płatne w październiku  - informacja u firm/osób prowadzących.


W tym roku szkolnym istnieje możliwość zapisu maksymalnie na 4 zajęcia bezpłatne oraz „bez ograniczeń” na zajęcia płatne.

W przypadku powstania list rezerwowych (dodatkowo 16 osób), zajęcia odbywać się będą cyklicznie,co dwa tygodnie.

Zapisy elektroniczne odbywają się tylko na zajęcia BEZPŁATNE, na zajęcia PŁATNE zapisujecie Państwo bezpośrednio u osób prowadzących.

W 4 września i 5 września br. - przed zebraniami, od godz.17 - przedstawiciele firm zewnętrznych (zajęcia PŁATNE), udzielą Państwu informacji dotyczących poszczególnych zajęć.

Uprzejmie przypominamy i jednocześnie informujemy, że aby zapisać ucznia na zajęcia należy wejść na szkolną stronę internetową i zalogować się.

Chcesz poznać szczegóły logowania   kliknij tu 


Zgodnie ze Statutem NSP nr 47 & 44 pkt.2

 

Liczba uczęszczających systematycznie uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 10 uczniów, za wyjątkiem zajęć, których celem jest przygotowanie uczniów do konkursów - liczba uczniów uczęszczających na tego typu zajęcia może być niższa niż 10.