Konkurs sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Klasa II

Poszerzony zakres programowy dla całej klasy I oraz:

 • Liczby do 100.
 • Ubrania.
 • Opis postaci – przymiotniki.
 • Dni tygodnia i miesiące.
 • Wyposażenie domu.
 • Codzienne czynności
 • Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie.
 • Określenie położenia przedmiotów, podstawowe przyimki miejsca.
 • Czasowniki: be, have/have got, can, like, love.
 • Umiejętności.
 • Pytania i zdania przeczące.
 • Opis pogody.
 • Zajęcia w czasie wolnym.
 • Określanie czasu – pełne godziny.

Klasa III

Poszerzony zakres programowy dla całej klasy II oraz:

 • Liczby do 1000.
 • Jedzenie, nazwy posiłków.
 • Sport i wypoczynek.
 • Zwierzęta.
 • Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
 • Ważne miejsca w mieście.
 • Czas zegarowy.
 • Zakupy, sklepy, ceny w brytyjskiej i amerykańskiej walucie.
 • Moje hobby.
 • Moje urodziny.
 • Nazwy zawodów.
 • Pytania i odpowiedzi o czynności codzienne.
 • Przymiotniki opisujące zwierzęta; czasowniki: jump, climb, run, walk, swim, fly, live, eat.
 • Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • Halloween.
 • Dopełniacz saksoński.
 • Określanie samopoczucia (co i gdzie mnie boli).
 • Nazwy podstawowych instrumentów muzycznych.
 • Nazwy podstawowych języków i państw europejskich.
 • Składanie propozycji.

Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.