Warsztat dla dzieci: „Czekamy na zimę"

Spotkanie dla rodziców: „Szkoła i rodzina, a kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka”

  • Poczucie własnej wartości jako warunek sukcesów szkolnych
  • Rola rodziny w kształtowaniu osobowości małego człowieka
  • Co można zrobić, kiedy nie wychodzi…?
  • Praktyczne sposoby na zmianę zachowań niepożądanych