Konkurs składa się z dwóch etapów.

Pierwszy – szkolny – polega na wykonaniu pracy pisemnej lub artystycznej pt. „Człowieka zdobywa się otwartym sercem”.

Zwycięzcy I etapu konkursu, zakwalifikowują się do udziału w II etapie, który polega na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego życia i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Prace wraz ze zgłoszeniem uczniowie składają do 11 stycznia 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu u nauczyciela religii klas 4-6.

Katarzyna Szewczyk