Technika pracy – kolaż, formy płaskie.

Format pracy – A-3.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia uczniowie składają do 28 stycznia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu u nauczyciela religii klas 4-6.

Katarzyna Szewczyk