W konkursie uczniowie (pojedynczo lub grupowo) prezentują dowolny max.5-minutowy utwór (wiersz, piosenkę lub krótką formę teatralną) w jednym lub kilku językach obcych (hiszpański/ niemiecki/ angielski/ włoski/ rosyjski/ francuski).

Utwór musi być związany z tematem i mottem konkursu. Ocenie podlegać będą bogactwo leksykalne, intonacja, artykulacja, płynność wypowiedzi oraz efekty specjalne, które będą oddawać nastrój prezentowanego utworu. Mile widziane będą utwory własne, stworzone przez uczniów i/lub nauczycieli – zachęcamy do zabawy!
Terminy:

  • I etap (wewnątrzszkolny): 11 – 14 stycznia 2016
  • II etap (finałowy):10 i 11 marca 2016 w godz. 12.30-17:00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Balkonowa 4.

Chęć udziału w konkursie prosimy zgłosić do 22 grudnia 2015 do nauczycieli języka angielskiego z klas 1-3.


Z pozdrowieniami
Zespół Języka Angielskiego NSP 47