Czas wykonania piosenki lub wiersza nie może być dłuższy niż 5 minut, natomiast inscenizacji nie dłuższy niż 10 min. Uczestnik nagrywa podkład muzyczny do swojego występu na płytę CD lub pendrive. 

I etap konkursu to eliminacje szkolne, które odbędą się w naszej szkole w pierwszym tygodniu grudnia. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele j. angielskiego uczący w poszczególnych klasach przez Librusa do 27 listopada (piątek).

II etap konkursu to przesłuchania finalistów poszczególnych szkół przez komisję konkursową w SP nr 319 przy ul ZWM 10. Przesłuchania odbędą się 17 grudnia 2015 roku od godz. 930 - do ostatniego uczestnika.