Akcja już pierwszego dnia cieszyła się zainteresowaniem, nawet Pan Prezes, zerwał dla siebie „dobre słowo” przygotowane przez dzieci.

Zachęcamy do zabrania kartki z „dobrym słowem ” i dzielenia się nim z innymi.

Ja dzielę się z Wami, krótkim tekstem, który ostatnio spotkałam w różnych miejscach publicznych: „Kimkolwiek jesteś życzę Ci dobrze”.

p. Agnieszka Tomalak


"Być uprzejmym i życzliwym, to znaczy posiadać umiejętność przyjaznego współżycia z innymi ludźmi.

Dziecko nauczone tych wartości w swym najbliższym środowisku rodzinnym

będzie równie uprzejme i życzliwe w społeczeństwie."

Brigitte Beil