Obejrzane prezentacje odznaczały się dużą starannością wykonania. Uczniowie dzielili się rolami w omawianiu poszczególnych tematów zawartych na kolejnych slajdach. W niektórych prezentacjach zaskakiwał niecodzienny pomysł , w innych - sposób omówienia. Nie obyło się tez bez drobnych uchybień, jak np. czytanie treści pokazywanych slajdów, ale jak na pierwszą publiczną prezentację, jeszcze przed komisją, uczniowie spisali się bardzo dobrze. Cele metody projektu takie jak: współpraca w grupie, próba syntezy wyszukanych wiadomości oraz ich selekcja na mniej ważne i bardziej ważne, warte pokazania, były widoczne w sposobie przygotowania prezentacji.

A, że nie wszystko było doskonałe… No cóż „pierwsze koty za płoty”. Realizacji projektu można nauczyć się tylko w praktyce.

Wszystkim uczniom prezentującym dzisiaj – serdecznie gratulujemy.

Zespół Nauczycieli Prowadzących Projekt i Dyrektor Szkoły


Galeria - niebawem